Sisäinen brändäys


Sisäisen brändäyksen ohjelmassa rakennetaan yrityksen brändiä yrityksen sisällä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että selvitämme mm. miten yrityksen työntekijät kokevat yrityksessä työskentelyn, miten toimitaan tilanteissa joihin ei ole ennalta olemassa olevaa toimintamallia ja sitoudutaanko yrityksen arvoihin aidosti. Sisäisen brändäyksen avulla luodaan parempi yrityskulttuuri niin, että myös ulkoinen brändi voi kukoistaa.


_MG_9245.jpg

miten etenemme?

Sisäisen brändäyksen ohjelma koostuu viidestä osa-alueesta:

  • Nykytilanteen kartoittaminen yrityksen johdon kanssa
  • Havainnointijakso
  • Tulosten raportointi
  • Muutostoimenpiteet
  • Tulosten todentaminen

Aloitamme työpajalla, jossa käymme läpi yrityksen tahtotilan. Selvitämme yhdessä sen, mitä yritys sen johdon mielestä on tai ainakin tahtoisi olla. Tämän jälkeen aloitamme havainnointijakson, jonka aikana keräämme dataa siitä miten asiat yrityksessä koetaan.

Kun data on kerätty, raportoidaan tulokset johdolle ja tulosten perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä. Kun muutostoimenpiteet on tehty, toteutamme vaiheen 2 uudestaan ja keräämme saadut tulokset yhteen. Näin varmistumme siitä, että tehdyt toimenpiteet todella muuttavat yrityksen sisäistä brändiä oikeaan suuntaan.

_MG_9345.jpg

miksi tehdä sisäinen brändäys?

Uskomme asioiden selkeyteen, sekä dataan. Olemme myös huomanneet, että monissa yrityksissä tapa tehdä asioita ei ole yksinkertaista. Se on sitä ehkä joskus ollut, mutta ajan mittaan tilanne on, kenties yrityksen kasvun myötä, muuttunut radikaalisti. Jos asiat eivät ole selkeitä ja helposti ymmärrettäviä, kuinka ne voisivat olla helposti omaksuttavia? Ovatko toimintamallit selkeät, ja toteutuuko yrityksen johdon työntekijöilleen myymä mielikuva yrityksestä aidosti? Voimme varmasti kaikki olla yhtä mieltä siitä, että tyytyväiset ja sitoutuneet työntekijät siivittävät yrityksen menestykseen. Siksi yrityksen sisäinen brändäys on vähintäänkin yhtä tärkeää kuin ulkoinen. 

Tarjoamamme palvelun tarkoituksena onkin kerätä dataa siitä, miten työntekijät kokevat yrityksessä työskentelyn ja auttaa muuttamaan asioita jos jokin on ristiriitaista.

 

MUUT PALVELUT

Sisäisen brändäyksen ohjelman lisäksi toteutamme mm. yrityskulttuurin kartoitustutkimuksia ja työpajoja.