Tuotteet

Lähestymme brändäystä kahdella tavalla. Toisessa keskitymme yrityksen ytimeen, eli henkilöstöön. Henkilöstön hyvinvointia ja yrityskulttuurin rakentamista kutsumme sisäiseksi brändäykseksi.

Ulkoisessa brändäyksessä sen sijaan keskitymme rakentamaan brändiä joka näkyy ulkoisille sidosryhmille, kuten asiakkaille.


photodune-18903448-teamwork-discussion-meeting-brainstorming-start-up-concept-xxl-2.jpg

Sisäinen brändäys

Yrityksen sisäinen brändäys on sitä, miten otamme työntekijämme huomioon ja miten yrityksemme kulttuuri ilmenee jokapäiväisessä tekemisessä. Yrityksen sisäinen brändi muodostuu samoin kuin ulkoinenkin, mutta siinä keskitytään ulkoisten sidosryhmien sijasta yrityksen henkilöstöön. Kun yrityksen sisäinen brändi on kunnossa, myös ulkoinen brändi voi kukoistaa.

Tarjoamme sisäisen brändin kehittämiseen seuraavia tuotteita. 

 

1. Viima iStudy - Yritykulttuuritutkimus

Selvitämme miten työntekijänne kokevat yrityksessä työskentelyn.

Hinta alk. 1.490e + alv. 24%

2. Viima iBrand - Yrityskulttuurin rakennus

Kartoitamme yrityskulttuurin tilan yrityksen johdon kanssa ja teemme ehdotuksen jatkotoimenpiteistä. 

Hinta alk. 3.250e + alv. 24%

3. Viima iBrand+ - Yrityskulttuurin rakennus

Kartoitamme yrityskulttuurin tilan yrityksen johdon kanssa, teemme kulttuuritutkimuksen ja annamme ehdotuksen jatkotoimenpiteistä. 

Hinta alk. 5.750e + alv. 24%

 
_MG_9535.jpg

Ulkoinen brändäys

Ulkoisessa brändäyksessä keskitytään siihen, miten asiakkaat sinut kokevat ja mitä tunteita heissä herätät. Ulkoinen brändäys ei ole vain logo ja visuaalinen ilme, vaan se muodostuu pienistä yksityiskohdista ja siihen liittyy jokainen kohtaaminen asiakkaan kanssa. Hyvä brändi on parhaimmillaan paras kilpailuetusi. Hyvä brändi luodaan asiakaslähtöisesti dataan perustuen. 

Tarjoamme ulkoisen brändin kehittämiseen seuraavia tuotteita. 

 

1. Viima eStudy - Bränditutkimus

Selvitämme mitä asiakkaanne ovat brändistänne mieltä.

Hinta alk. 1.490e alv. 24%

2. Viima eBrand - Brändinrakennus

Kartoitamme brändin tilan yrityksen johdon kanssa ja muotoilemme brändin. 

Hinta alk. 3.250e + alv. 24%

3. Viima eBrand+ - Brändinrakennus

Kartoitamme brändin tilan yrityksen johdon kanssa, teemme bränditutkimuksen ja muotoilemme brändin.

Hinta alk. 5.750e + alv. 24%