Ulkoinen brändäys


Ulkoisen brändäyksen tarkoituksena on hioa toimintanne kaikilta osin selkeäksi ja helposti omaksuttavaksi tarinaksi jota on helppo rakastaa. Ulkoisen brändäyksen ohjelmassa käymme läpi kaikki osa-alueet, jotka vaikuttavat brändiisi. Käytämme aina hyödyksi asiakasdataa, jonka pohjalta brändiä lähdetään rakentamaan. 


_MG_8751.jpg

miten etenemme?

Ulkoisen brändäyksen ohjelma koostuu viidestä osa-alueesta jotka ovat:

  • Nykytilanteen kartoittaminen yrityksen johdon kanssa
  • Havainnointijakso
  • Tulosten raportointi
  • Muutostoimenpiteet
  • Tulosten todentaminen

Aloitamme työpajalla, jossa selvitämme tämän hetken tilanteenne ja tulevaisuuden tavoitteenne. Kun tavoitteet on määritelty, lähdemme kartoittamaan asiakkaiden mielipidettä teistä eli brändistänne. Kartoitamme myös dataa mm. verkkosivuston analytiikasta jotta saamme mahdollisimman hyvän kuvan kokonaisuudesta.

Haastatteluiden ja data-analyysin jälkeen käymme tulokset läpi toisessa työpajassa ja päätämme toimenpiteet etenemisestä. Kun olemme päättäneet toimenpiteet, niitä lähdetään toteuttamaan. Toimenpiteet voivat olla ulkoisen ilmeen muokkausta, henkilöstön toimintatapojen muokkausta tai joukko isompiakin muutoksia.

Toimenpiteiden valmiiksi saattamisen jälkeen toteutamme vaiheen 2 uudestaan ja keräämme uutta dataa. Tässä vaiheessa todennamme tulokset ja katsomme että brändi on lähtenyt muodostumaan oikeaan suuntaan.

 

_MG_9240.jpg

miksi tehdä ulkoinen brändäys?

Hyvä brändi on parhaimmillaan paras kilpailuetusi. Se erottaa sinut muista ja antaa syyn maksaa tuotteestasi tai palvelustasi parempaa hintaa. Ilman hyvää brändiä yritys hukkuu helposti tarjonnan mereen ja joutuu kilpailemaan vain ja ainoastaan hinnalla.

Ulkoisen brändäyksen palvelu meidän kanssamme on hyvin selkeä ja standardi prosessi jonka avulla tuloksia saadaan aikaan. Etenemme aina saman kaavan mukaan, joka mahdollistaa aikataulussa pysymisen ja selkeyden. Standardoitu prosessi takaa myös sen, että jokainen brändinrakennuksen osa-alue tulee varmasti käytyä läpi.

Ja mikä tärkeintä, meidän kanssamme brändinrakennuksen tulokset eivät jää pimentoon, sillä todennamme saavutetut tulokset jokaisen projektin yhteydessä.

 

MUUT PALVELUT

Ulkoisen brändäyksen ohjelman lisäksi toteutamme mm. työpajoja, sekä bränditutkimuksia.