Visio & Missio

Jokaisen yrityksen tulisi miettiä perusperiaatteet jotka ohjaavat tekemistä silloinkin kun suunta kenties muuten horjuu. Niin myös meidän. 


Tekemisen periaatteet määritellään kuntoon jotta meillä olisi päivittäistä tekemistä syvempiä linjauksia ohjaamassa toimintaamme. Useimmiten nämä periaatteet ovat:

1. Visio joka kertoo sen mitä yritys haluaa saavuttaa.

2. Missio joka vastaa kysymykseen miksi yritys on olemassa.

3. Arvot jotka ohjaavat yrityksen päätöksentekoa.

4. Strategia joka on suunnitelma mission toteutukseen.

 
Maapallo.png
Palapeli.png

Visiomme

Viiman visiona on olla merkityksellinen, Suomalaisia PK -yrityksiä todennetusti kaupallistava bränditoimisto.

Missiomme

Viiman missiona on brändätä erinomaisia Suomalaisia tuotteita ja palveluita niin, että ne erottuvat kansainvälisessä tarkastelussa edukseen.

Rattaat.png
Ihmiset.png

Strategiamme

Tähtäämme strategiassamme auttamaan pieniä ja keskisuuria Suomalaisia yrityksiä joilla on loistava tuote tai palvelu, mutta jotka kaipaavat apua kansainvälisen tason brändäämisessä. Haluamme yksinkertaistaa ja selkeyttää yritysten tapaa toimia niin, että se johtaa kirkkaaseen ja helposti ymmärrettävään brändiin. Kaikki tekemisemme perustuu totuuteen, ja siksi hyödynnämme aina dataa työmme taustalla.

Arvomme

#Yksinkertaisuus

Pyrimme kaikessa tekemisessämme äärimmäiseen selkeyteen.

#Totuus

Uskomme suoraan puheeseen, dataan ja rehellisyyteen.

#Nöyryys

Suhtaudumme asioihin kunnioittavasti, kuitenkin tiedostaen oman osaamisemme.

#Kumppanuus

Valitsemme asiakkaamme niin, että voimme sitoutua aitoon kumppanuuteen.